VISION

Vi vil være ambitiøse på Danmarks vegne ved at bygge en ø, der fremtidssikrer både klima og natur


Med en ø i Nordsøen som centrum i et netværk af ti omkringliggende havvindmølleparker og udlandsforbindelser skaber vi en ny måde at samle og fordele grøn strøm på. Det er første gang i verdenshistorien, at man vil bygge en kunstig ø til at forsyne flere lande med vedvarende energi. Nordsøens Energiø er dermed ikke nogen helt almindelig ø.

Nordsøens Energiø skal være mere end bare en ø. Danskernes energiø bør fremme nye standarder for udbygningen af havvind i Europa og samtidig baseres på bæredygtig konstruktion og design. Vigtigst af alt skal den være forberedt til fremtidige behov.

— Ørsted + ATP og partnere


Øen skal allerede fra start være klar til en endnu ukendt teknologisk fremtid. Øen skal kunne tilpasses og videreudvikles – også i sin udformning – i takt med tilkobling af havvind og udvikling af nye grønne teknologier. Det bliver en ø i konstant udvikling, så vi aldrig løber tør for plads til innovation.Når det kommer til energiøen i Nordsøen, er det øens formål, der skal drive designet

— Ørsted + ATP og partnere


Energiøen skal samle og distribuere energi fra over 600 vindmøller, så selvom øen kun udgør cirka 5 procent af den samlede investering, har dens design stor indflydelse på, hvordan og hvor hurtigt de øvrige dele af energiøen kan etableres.


Et banebrydende koncept med globalt potentiale

Kombinationen af dansk knowhow inden for vedvarende energi og international erfaring med store maritime projekter betyder, at vi ser et stort eksportpotentiale i energiøer baseret på moduler. Energiøer er et relevant koncept for mange lande, men det er også et nyt koncept – og et koncept, der ikke nødvendigvis følger en one-size-fits-all-tilgang. Med vores modulære design mener vi, at vi kan imødekomme denne udfordring og skabe rammerne for et banebrydende koncept med store globale eksportmuligheder.


Plads til innovation

Ud over at være et innovativt initiativ i sig selv vil energiøen give mulighed for, at forskellige aktører kan tilkoble nye innovative teknologier, efterhånden som de modnes til offshore brug. Med energiøen som knudepunkt for enorme mængder grøn strøm, bliver der mulighed for at producere andre grønne energiformer via power-to-x konvertering. Samt tilkoble datacentre and andre store forbrugere, som med fordel kan baseres på vedvarende energi.

Nordsøens Energiø kommer på den måde til at spille en helt central rolle i fremtidens produktion af vedvarende energi.

Læs mere om Nordsøens Energiø som en digital hub

HAVVIND SKABER ØKONOMISK VÆKST

Etableringen af et netværk af grøn energi i Nordsøen vil ikke kun have en positiv indvirkning på klimaet, men også på den lokale økonomiske vækst.