ANSVARSFRASKRIVELSE

Brugen af denne hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du accepterer ved at besøge hjemmesiden.


Ansvar

Oplysningerne på northseaenergyisland.dk er fremlagt i god tro og kun med generelle informationsformål for øje. Hverken Ørsted A/S eller dets koncernselskaber giver nogen garanti eller erklæring med hensyn til fuldstændigheden eller nøjagtigheden af disse oplysninger. Ørsted A/S og dets koncernselskaber kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for skader eller tab af nogen art – hvad enten der er tale om direkte, indirekte og hændelige skader eller følgeskader – der opstår som følge af handlinger i forbindelse med, at der opnås adgang til eller benyttes indhold, oplysninger, produkter eller ydelser på denne hjemmeside.

Endvidere er Ørsted kun ansvarlig – uanset juridisk grundlag, herunder erstatningsretten – hvis Ørsted eller selskabets medarbejdere eller ledelse forårsager skade ved grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

Visse udsagn på denne hjemmeside afspejler direktionen for Ørsted A/S’ holdninger og antagelser samt oplysninger, der er tilgængelige for direktionen, og udsagnene kan være udsagn om fremtiden. Sådanne udsagn om fremtiden indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer, der kan få faktiske resultater til at afvige betydeligt fra de fremtidige resultater, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene om fremtiden.

Enhver, der har til hensigt at gøre brug af Ørsted A/S’ produkter eller ydelser, skal læse og følge de instruktioner, som følger med det pågældende produkt eller den pågældende ydelse, og rette sig efter alle gældende love, regler og bestemmelser for brug af produktet eller ydelsen.

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider, der drives af tredjeparter. Ørsted frasiger sig enhver form for kontrol, tilknytning til eller godkendelse af indhold, der er tilgængeligt på sådanne tredjepartssider. Referencer og links til eksterne hjemmesider er udelukkende anført for nemheds skyld og betyder ikke, at Ørsted godkender indholdet bag referencen eller linket som sit eget. Ørsted garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på den hjemmeside, der linkes til. Ørsted er derfor ikke ansvarlig for ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold eller for skader forårsaget af brugen af linkets indhold.


Immaterielle rettigheder

Indholdet på Ørsteds hjemmeside, særligt tekster, layout, kildetekster, varemærker og logoer, er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivningen. Indholdet ejes af Ørsted eller dets datterselskaber, medmindre andet er angivet.

Anvendelsen af indholdet på Ørsteds hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, scanning, oversættelse eller anden form for overførsel eller reproduktion af indholdet, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Ørsted og skal til enhver tid respektere den gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning. Dette gælder ikke for tekst- og billedmateriale, der udtrykkeligt er tilgængeligt for videredistribuering under "Presse", hvis relevant.

Det er tilladt at linke til denne hjemmeside, forudsat at det kun benyttes til krydsreferenceformål. Ørsted forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne tilladelse. Framing af denne hjemmeside er ikke tilladt.


Lovvalg og jurisdiktion

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside er udelukkende reguleret i henhold til dansk lovgivning uden hensyn til international privatret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne ansvarsfraskrivelse, vil blive underlagt Danmarks domstoles jurisdiktion.