BÆREDYGTIGHED

Vi vil bygge i balance med naturen


Klimakrisen er ikke kun en udfordring for mennesket, men i høj grad også for dyr og planter. Udbygningen af havvind kræver derfor, at vi holder en hånd under klima og biodiversitet ved at beskytte naturlige levesteder og dyreliv i den blå natur.


Ørsteds og ATP’s bæredygtighedsmål samler konsortiet i en fælles mission om at bevare og forbedre natur og miljø – også kaldet ’netto-positiv’.

— Ørsted + ATP og partnere


Energiøen skal bygges i balance med naturen

Verdens mest bæredygtige energiselskab

Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab fire år i træk (2019-2022) i Corporate Knights Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. 

Ørsted sigter mod, at alle nye grønne energiprojekter fra senest 2030 og frem skal give positivt tilbage til naturen ved ikke blot at bevare, men også forbedre biodiversiteten i de berørte områder.

Læs mere om Ørsteds bæredygtighedsmål

CO2-neutrale investeringer 

ATP investerer med stor bevidsthed om sit ansvar og samfundspåvirkning, og har en klar ambition om grønne investeringer for 100 milliarder kroner i 2025 og for 200 milliarder kroner i 2030. Yderligere en 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 for børsnoterede aktier, erhvervsobligationer og ejendomme holdt op imod 2018. ATP investerer for at sikre alle medlemmers pensionsformuer i generationer og på den måde skabe finansiel grundtryghed for danskerne.

Læs mere om ATPs klimaambitioner

Investeringen i Nordsøens Energiø vil skabe vækst i Danmark


Investeringen i Nordsøens Energiø betaler sig ikke kun i klimaregnskabet. Øen vil også yde et markant bidrag til den danske samfundsøkonomi. 


Udbygning af vedvarende energi i så stor skala er en væsentlig investering, der styrker den grønne omstilling og har potentiale til at give en betydelig økonomisk gevinst i form af vækst og arbejdspladser.”

— Claus Wiinblad, Vicedirektør, Danske Aktier, ATP


Etableringen og driften af energiøen vil skabe mange nye job og give et markant løft til dansk industri og samfundet generelt. Det gælder både lokale produktionsvirksomheder og via udvikling og senere eksport af viden og teknologi.

VINDENERGI GIVER VÆKST I DEN DANSKE INDUSTRI

  • Danske virksomheder har 40 procent af markedet på udvindingen af vindenergi i Europa.

  • Danske virksomheder leverer i alle led i opførelsen af havvindmølleparker, lige fra produktion over installation til drift. 

  • Den danske vindindustri eksporterer for mere end 50 milliarder kroner om året.
  • I perioden 2010-2020 blev knap halvdelen af alle nye havvindmøller i Europa sendt ud fra Esbjerg Havn.

  • Der skabes godt 10.000 årsværk i danske virksomheder for hver ny gigawatt havvind, der opføres i Danmark.

  • Hver ny gigawatt havvind i Danmark giver en vækst i det danske BNP på omkring 20,3 mia. kr. i løbet af vindmøllernes levetid.
 

QBIS 2020; Wind Denmark 2020

 
PARTNERE

Alle projektets partnere er førende inden for deres respektive felt og bidrager med ekspertise og kompetencer i verdensklasse.