PRIVATLIVSPOLITIK

1. Introduktion

Formålet med Privatlivspolitikken er at beskrive, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du besøger northseaenergyisland.dk.  Hjemmesiden repræsenterer resultatet af et joint venture mellem ATP Koncernen og Ørsted Services A/S. Kontaktinformation for de to parter kan findes i afsnit 7 nedenfor.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger på denne hjemmeside, er:

Ørsted Services A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
CVR-nummer: 27446485 


3. Vi anvender personoplysninger til følgende formål og i overensstemmelse med den nævnte lovlighed af behandlingen

Når du besøger hjemmesiden, behandler vi cookies og lignende teknologier. Behandlingen har følgende formål:

 • Levering af den digitale tjeneste, du har anmodet om.
 • Optimering og udvikling af brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.
 • Statistikker for brugen af vores hjemmeside og til forbedring af hjemmesiden.
 • Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende oplysninger om dig:
 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (fx antal besøg, oplysninger om, hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, browser og operativsystem, cookies, hvilke domæner du kommer fra, og hvilket indhold du læser).

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på følgende retsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), (samtykke).
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), (nødvendigt for vores legitime interesse i at levere den tjeneste, du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen samt udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og i selve systemet)).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de nævnte formål. Personoplysninger indsamlet via cookies slettes ved udløbet af den i vores cookiepolitik anførte periode.


4. Modtagere af dine personoplysninger

Ørsted vil i nogle tilfælde dele dine oplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support og finansielle institutioner, som vi samarbejder med i vores koncernenheder – se en liste over
 • Ørsteds enheder her
 • Offentlige myndigheder
 • Samarbejdspartnere
 • ATP Koncernen.

5. Overførsel til tredjelande

I visse situationer vil Ørsted overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til tredjelande vil ske på følgende retsgrundlag:

 • Hvis Europa-Kommissionen har vurderet, at disse lande har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau for personoplysninger (såkaldte sikre tredjelande).
 • Hvis Europa-Kommissionen har vurderet, at disse lande ikke har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau for personoplysninger: Ørsted iværksætter passende sikkerhedsforanstaltninger for overførslen ved brug af standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen, vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande. Du kan få en kopi af kontrakten ved at kontakte contact@northseaenergyisland.dk.

6. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget, inden du trak dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet). Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk eller kontakte Datatilsynet via e-mail dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. 

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte contact@northseaenergyisland.dk. Disse rettigheder kan være underlagt forbehold eller begrænsninger. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til fx dataportabilitet i det givne tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder for behandlingen.


7. Når du kontakter Ørsted A/S eller ATP Koncernen

Hvis du kontakter Ørsted Services A/S eller ATP Koncernen via kontaktinformationerne på denne hjemmeside, vil dine personoplysninger blive behandlet af den virksomhed, du retter henvendelsen til. Det gælder også, hvis du som medierepræsentant kontakter enten Ørsted Services eller ATP Koncernen. Klik her for at få mere information om de konkrete selskabers behandling af dine personoplysninger:


Denne privatlivspolitik er senest opdateret: Februar 2022.