Nordsøens Energiø

Mere end bare en ø


Klimaforandringerne kræver nye og ambitiøse løsninger, og snart skal verdens første kunstige energiø etableres cirka 100 kilometer ude i den danske del af Nordsøen, hvor vinden er kraftig og ideel til energiproduktion. Energiøen kommer til at indsamle enorme mængder grøn energi fra ti omkringliggende havvindmølleparker, og via danske og internationale forbindelsesledninger bliver energien fordelt til Danmark og Europa. Energiøen vil dermed bidrage til, at Europa hurtigere kan udfase fossile brændsler og accelerere den grønne omstilling.

Med energiøen i Nordsøen sætter vi os i spidsen for en banebrydende udvikling af det danske energisystem, hvor vi skalerer vedvarende energi til et helt nyt niveau. Energiøen vil på den måde betyde et paradigmeskifte i den grønne omstilling – med Danmark som grønt foregangsland.

— Rasmus Errboe, EVP & CEO Europe, Ørsted


Danskernes nye energiø skal støtte klima og natur både nu og i fremtiden

Vi vil bygge en fremtidssikret ø, der ikke kun øger produktionen af vindenergi markant, men som også gør det muligt at integrere nye teknologier og energiformer. Vi vil etablere øen efter de bedste principper inden for bæredygtigt byggeri, hvor man samtidig tager hensyn til naturen i området.


Vores vision

 

 

ET NETVÆRK AF GRØN ENERGI

Med en ø i Nordsøen som centrum i et netværk af ti omkringliggende havvindmølleparker og med forbindelser til nabolande skaber vi en ny og innovativ måde at samle og fordele grøn strøm på.

Danmark skal realisere verdens første energiø

Havvind

I første fase bliver øen forbundet med vindmølleparker, der kan levere 3 gigawatt vindenergi . Kapaciteten forventes efterfølgende udbygget til 10 gigawatt vindenergi, svarende til cirka 10 millioner husstandes elforbrug.

Investering

Af den samlede investering på omkring 210 milliarder kroner vurderes selve øen at koste cirka 10 milliarder kroner. De resterende 95 procent af investeringen dækker forbindelser til lande og etablering af havvind.

Innovation

Øen skal være forberedt til nye teknologier, der for eksempel kan give grønne brændstoffer til sø- og luftfart. Hvis øen løbende kan tilpasses og videreudvikles, bliver det en ø, hvor man ikke løber tør for plads til innovation.
Graf der visualiserer vindpotentiale i Nordsøen
UNDERSTØTTELSE AF KLIMAMÅL

Nordsøen har potentiale til at blive en af Europas største kilder til vedvarende energi

Nordsøen rummer potentialet til at huse cirka 200 havvindmølleparker af 1 gigawatt. Tilsammen vil de kunne dække strømforbruget i størstedelen af de europæiske husstande.

Hver gang vi opfører 1 gigawatt havvind i Danmark, kan vi undgå udledning af omkring 1,9 millioner ton CO2 om året (IEA-faktor, 2019).

Danske havarealer er blandt de bedst egnede til vindenergi

Nordsøen er særligt velegnet til havvindmølleparker, eftersom havdybderne er lave og vindforholdene exceptionelt gode.

Nordsøen er nøglen til et grønnere Europa, der ikke er afhængig af kul, olie eller gas. Danmark har de bedste forudsætninger for at drive den grønne omstilling med vores velegnede havarealer og førende industri og forskning inden for vindenergi.

For at udbygningen i Nordsøen kan ske på den mest omkostningseffektive måde, skal der etableres forbindelser mellem havvindmølleparkerne og vores europæiske nabolande med Nordsøens Energiø som centrum.

Ørsted har 20 års erfaring med at bygge havvindmølleparker i Nordsøen

Ørsted har 20 års erfaring med at bygge havvind i Nordsøen

Samlet set har Ørsted installeret cirka 7,5 gigawatt havvind i Nordsø-regionen for Danmark, England, Holland og Tyskland. Det er nok til at forsyne over 7 millioner husstande med grøn strøm. Ørsted er på nuværende tidspunkt ved at opføre yderligere cirka 2,5 gigawatt havvind i den engelske og tyske del af Nordsøen.

Partnere med solid erfaring

Verdens førende udvikler af havvindenergi, Ørsted, og Danmarks største institutionelle investor, ATP, har dannet et konsortium for at byde på energiøen i Nordsøen.

Konsortiet har indgået samarbejde med nogle af verdens førende eksperter, der skal bidrage til at realisere projektet.

Partnere bag Nordsøens Energiø

BÆREDYGTIGHED

Udbygningen af havvind skal ske i balance med naturen. Vi har en mission om at bevare og forbedre naturen. Derfor skal vores projekter have en netto-positiv påvirkning på omkringliggende natur og miljø.